Conferinta presa USL – 30 ianuarie 2012

30 ianuarie 2011, Sediul USL, Conferinta de presa Crin Antonescu (PNL), Daniel Constantin (PC), Victor Ponta (PSD).

Sursa informationala: liberalii1

Mesajul si revendicarile ONG-urilor catre partidele politice

Organizațiile societății civile cer întregii clase politice să ia în considerare cu maximă responsabilitate principalele revendicări ale manifestanților din București și din zeci de orașe din țară și străinătate: demisia Președintelui României, a Guvernului și alegeri anticipate necomasate.  Aceste solicitări extreme relevă grave disfuncții ale sistemului democratic, fapt semnalat explicit de participanții la manifestații care se declară dezamăgiți de calitatea reprezentării politice.
Schimbarea mediului politic nu se poate face decât prin asumarea de către toate partidele, fie ele la guvernare sau nu, a unor măsuri menite să prevină încălcarea principiilor statului de drept, guvernarea discreționară, fără respectarea Constituției și a cadrului legal, fără participarea tuturor actorilor sociali la decizia publică și distribuirea netransparentă și arbitrară a resurselor publice.

În acest sens, organizațiile semnatare au propriile propuneri, recomandări şi revendicări menite să conducă la reinventarea clasei politice, la reformarea cadrului instituțional și legislativ şi sunt pregătite să le discute cu toate partidele politice atât timp cât revendicările protestatarilor sunt tratate cu maximă responsabilitate.

Inivităm toate partidele politice să aleagă calea responsabilităţii, arătând respect celor care protestează în aceste zile și că se angajază într-o reformă consistentă atât a propriilor structuri de partid, cât și a statului român. Pentru a sprijini procesul de reformare, ne oferim contribuția la construirea unui mecanism participativ de lucru într-o formulă agreată cu partidele politice.

Semnatarii prezentului comunicat salută și încurajează societatea civilă aflată în aceste momente în stradă.

Acest comunicat este susținut de:

Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenția de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociația Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunarea și Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociația Pro Democrația
Ionuț Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni – ANBCC
Mihail Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială
Christian Mititelu, Alianța Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Rațiu pentru Democrație
Bako Mihaly, Fundația Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupție Anti-Corupție
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociația Transilvania Verde
Ștefana Bianu, RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice
Lista de adeziuni rămâne deschisă. Organizațiile care doresc să se alăture acestui demers sunt invitate să-și exprime adeziunea la adresa oana@ce-re.ro sau razvan@mma.ro.

REVENDICĂRI FORMULATE DE ORGANIZAȚII ALE SOCIETĂȚII CIVILE — IANUARIE 2012

1.       Democratie, alegeri și partide politice
Condiții de fond:
1.1    Liberalizarea condiţiilor restrictive de constituire a unui partid politic și eliminarea condițiilor discriminatorii și favorizante pentru unii actori participant la alegeri;
1.2    Adoptarea iniţiativei legislative de eliminare a traseismul politic;
1.3    Interzicerea finanţării partidelor politice de către persoane juridice;
1.4    Extinderea controlului Curții de Conturi la toate operațiunile financiar contabile ale partidelor politice;
1.5    Instituirea mecanismelor de revocare individuala pentru parlamentari;
1.6    Garantarea dreptului constituțional la libera exprimare prin alinierea legislației și a practicii juridice la prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aspecte prioritare:
1.7    Decomasarea alegerilor şi desfăşurarea localelor şi parlamentarelor la termenul lor normal;
1.8    Instituirea obligației de declarare a colaborării cu serviciile de informații sub sancțiunea penală imprescriptibilă pentru candidații in alegeri, funcționarii publici și magistrați;
1.9    Sancţionarea intervențiilor publice și atitudinilor discriminatorii la adresa minoritarilor și grupurilor vulnerabile;
1.10Depolitizarea serviciilor publice de radio, televiziune și a agenției Agerpres prin modificarea legilor de funcționare ale acestor instituții;
1.11Toate partidele sa își asume un set de criterii agreate cu societatea civila pentru desemnarea candidaților la alegeri.

2.       Parlament, Guvern, Președinție
Condiții de fond:
2.1    Consolidarea rolului Parlamentului prin limitarea practicii ordonanțelor de urgență
2.2    Eliminarea procedurii de legiferare prin asumarea răspunderii Guvernului, cu excepția declarării stării de urgenta și stării de război
2.3    Imbunătățirea procesului legislativ printr-un dialog social și civic autentic, cu realizarea de studii de impact bine fundamentate, care sa asigure stabilitatea cadrului legal

Aspecte prioritare:
2.4    Construirea unui mecanism participativ de lucru cu societatea civilă, într-o formulă agreată cu toate partidele politice;
2.5    Introducerea sancțiunii anulării efectelor acelor acte normative al căror proces de adoptare nu a respectat Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;
2.6    Simplificarea procedurii de aprobare a percheziţiei şi trimiterii în judecată a miniștrilor și foștilor miniștri;
2.7    Reducerea imunității prezidențiale și suspendarea curgerii oricărei prescripții, pe perioada mandatului.

3.       Transparență și bună guvernare

Condiții de fond:
3.1    Depolitizarea aparatului administrativ și transparentizarea recrutării funcționarilor publici pe criterii de competență, publicarea organigramelor instituțiilor publice și a CV-urilor funcționarilor pe site-ul instituției;
3.2    Instituirea în cooperare cu societatea civilă și asociațiile de afaceri a unei monitorizări permanente a alocării banului public către sectorul privat;
3.3    Aplicarea integrală și proactivă a legii 544/2001, prin publicarea din oficiu pe site-ul instituției a tuturor rapoartelor de activitate cerute de legea, ca și a tuturor achizițiilor publice, bugetelor și salariilor din sectorul public;
3.4    Lărgirea sferei de aplicare a Legilor nr. 52/2003 şi 544/2001 pentru a acoperi şi alte categorii de persoane juridice din sectorul public și cu capital de stat, precum și a sferei informaţiilor la care accesul cetăţeanului este liber;
3.5    Instituirea de sancțiuni administrative pentru neaplicarea corespunzătoare a Legii 544/2001, precum și a Legii 52/2003.

Aspecte prioritare:
3.6    Întărirea capacității departamentelor care se ocupă de furnizarea răspunsurilor la solicitărilor în baza Legii 544/2001 astfel încât acestea să fie capabile a răspunde in cel mai scurt timp, corect și complet, solicitărilor primite din partea cetățenilor;
3.7    Simplificarea, standardizarea și unificarea procedurilor administrative prin adoptarea Codului administrative și de procedură administrativă al României;
3.8    Stabilirea prin lege a tuturor standardelor de cost pentru serviciile și investițiile publice.

4.       Justiție, lege și jurisprudență
Condiții de fond:
4.1    Instituirea principiului răspunderii materiale pentru proasta gestionare a banilor publici și încălcarea drepturilor cetățenești;
4.2    Reinstituirea independentei reale și protecției magistraților împotriva oricăror ingerințe politice fără ca prin aceasta sa se instituie impunitate pentru malpraxis și corupție;
4.3    Sistematizarea și simplificarea legislative prin adoptarea codurilor de reglementări sectoriale.

Aspecte prioritare:
4.4    Asigurarea transparenței și calității actului de justiție, prin unificarea practicii judiciare și stabilirea standardelor de motivare a hotărârilor judecătorești;
4.5    Retragerea şi descurajarea oricăror proiecte legislative care ar dăuna transparenţei declaraţiei de avere și de control real al conflictelor de interese și incompatibilităților în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

5.       Participare publică și dialog civic
Condiții de fond:
5.1    Schimbarea legii manifestațiilor publice pentru a elimina restricțiile actuale excesive
5.2    Sporirea rolului democrației participative, conform Tratatului de la Lisabona prin crearea de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii și prin respectarea inițiativei cetățenilor la nivel local cat și parlamentar;
5.3    Introducerea mecanismelor de revocare individuală a mandatelor obținute prin alegeri prin inițiativă cetățenească de declanșare a referendumurilor în circumscripții;
5.4    Organizarea de consultări pe teme de politică publică relevante, pe tot parcursul procesului de politică publică;

Aspecte prioritare:
5.5    Stoparea abuzurilor forțelor de ordine împotriva exercitării dreptului la libera exprimare și adunare publică;
5.6    Investigarea abuzurilor Jandarmeriei împotriva manifestanților pașnici, inclusiv de către o comisie parlamentară;
5.7    Organizarea de consultări în elaborarea unor documente programatice importante (spre exemplu, Strategia Naţională Anticorupţie, Planul Naţional de Dezvoltare, Programele Operaţionale şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală);
5.8    Construirea şi folosirea unor mecanisme de dialog şi consultare publică la nivelul ministerelor şi al autorităţilor publice locale;
5.9    Includerea reprezentanţilor sectorului neguvernamental în Consiliul Economic şi Social;
5.10Stabilirea şi respectarea unui program regulat de consultări, la nivelul Primului Ministru, prin intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

6.       Mediu
Condiții de fond:
6.1    Recunoaşterea dezvoltării durabile ca politică orizontală prin operaționalizarea legislației existente și alocări bugetare corespunzătoare;
6.2    Utilizarea fondurilor structurale şi de coeziune astfel încât rezultatele proiectelor să conducă la o dezvoltare durabilă reală;
6.3    Operarea de programe naţionale de dezvoltare durabilă, clare şi predictibile, care să contribuie la trecerea către o economie verde;
6.4    Îmbunătăţirea cadrului educaţional formal şi non-formal, precum şi creşterea gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă;
6.5    Stimularea activității economice locale in zonele rurale.

Aspecte prioritare:
6.6    Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr. 85/2003, care ar permite companiilor miniere private sa exproprieze de bună voie in numele statului;
6.7    Întreruperea procesului de autorizare a operaţiunilor privind exploatarea miniere Roşia Montana și investigarea ilegalităţilor semnalate de societatea civila;
6.8    Identificarea și sancționarea cu celeritate a celor care au favorizat abuzurile asupra mediului înconjurător  (tăieri ilegale de copaci, poluare, introducerea vânătorii in ariile protejate, dezvoltare urbană nesustenabilă etc);
6.9    Delimitarea publică a partidelor politice și a Președintelui României de interese private legate de exploatarea resurselor natural cu impact major asupra mediului;
6.10Susținerea revitalizării zonelor rurale prin proiecte de salvare in situ a patrimoniului rural neprotejat.

7.       Social
Condiții de fond:
7.1    Susținerea economiei sociale, a micilor întreprinzători și a dezvoltării rurale, ca modalitate de lupta împotriva excluziunii sociale și combatere a sărăciei, și pentru reducerea distantei uriașe intre săraci și bogați;
7.2    Promovarea descentralizării serviciilor sociale atât la nivel de roluri ale instituţiilor responsabile, cât şi la nivel de alocare bugetară;
7.3    Armonizarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale.

Aspecte prioritare:
7.4    Revizuirea alocării resurselor de la bugetul de stat dedicate domeniului social (educație, sănătate, servicii sociale) prin alocări transparente, strategice și eficiente a resurselor publice, in consultare cu toți factorii interesați;
7.5    Susţinerea şi legitimarea acţiunii de schimbare a atitudinilor negative prin intervenţii punctuale la nivel local în care să se gestioneze problemele de incluziune socială cu care se confruntă grupurile discriminate; Integrarea şi aplicarea conceptului de cetăţenie activă în orice tip de intervenţie cu stimularea atât a minoritarilor, cât şi a majoritarilor;
7.6    Facilitarea dezvoltării unei pieţe libere de servicii sociale, asemănătoare altor servicii de interes general din domeniile educaţiei și sănătății;
7.7    Promovarea cu precădere la nivel local a principiului subsidiarităţii, în sensul substituirii structurilor şi serviciilor publice în procesul de gestionare a problemelor sociale cu structuri ale societăţii civile şi servicii private, care pot asigura cadrul optim pentru folosirea eficientă a resurselor din comunitate.

8.       Gestionarea fondurilor și bunurilor publice

8.1    Instituirea obligației de aprobare prealabila a Parlamentului pentru exploatarea resurselor minerale și fosile ale tarii;
8.2    Instituirea de mecanisme care sa conducă la eficientizarea gestionarii fondurilor publice și a celor europene;
8.3    Adoptarea unui comportament responsabil a întregii clase politice fata de absorbția fondurilor europene și promovarea intereselor României in raport cu instituțiile europene;
8.4    Încetarea distrugerii patrimoniului natural și arhitectural național cu complicitatea autorităților.
Revendicări susținute de:
Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenția de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociația Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunarea și Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociația Pro Democrația
Ionuț Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni – ANBCC
Mihail Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială
Christian Mititelu, Alianța Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Rațiu pentru Democrație
Bako Mihaly, Fundația Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupție Anti-Corupție
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociația Transilvania Verde
Ștefana Bianu, RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice

Sursa informationala: Yellow Gondolin

Crin Antonescu a avut dreptate!

Nu i-a facut campanie in 2004, desi era candidatul DA si deci si al partidului sau. I-a fost un critic constant, chiar si in perioada in care Basescu + PNL = LOVE. Cu atat mai mult, dupa ce apele s-au despartit, iar PNL-ul lui Tariceanu a hotart sa navigheze singur, fara balastul pedelist si fara avizul marinarului de la Cotroceni.

Presedinte al PNL, a orientat politica partidului inpre o pozitionare net anti-Basescu si anti-PNL. Platforma care l-a impus ca leader al partidului cuprindea chiar “desfiintarea pe cale democratica a PDL”. Iar PDL insemna si inseamna, din toate punctele de vedere, Basescu. In alegerile prezidentiale din 2009 a reusit aproape imposibilul: intoarcerea rezultatelor dinspre raul cel mare inspre un rau mai mic – dar serviciile si diaspora au hotarat altfel.

A ramas un critic al regimului BB (Basescu-Boc), a pus bazele USL si nu a renuntat la discursul anti-prezidential chiar cu riscul de a fi acuzat ca nu are mesaje pozitive, ca este prea inflexibil, ca nu are idei, ca este un om al umorilor personale… si inca!

Azi Piata Universitatii, pietele centrale din peste 50 de orase ale tarii, analistii politici si  opinia publica ii dau dreptate. Clasa politica romanesca este bolnava, dar elementul malign care trebuie inlaturat cu prioritate este locatarul de la Cotroceni. Romania este o nava care se indreapta spre stanci, condusa de un comandant alienat de realitate, sef despotic peste un echipaj portocaliu prea timorat pentru a avea alte reactii decat aceea de supunere oarba.

Crin Antonescu a avut dreptate cand a indicat raul. Acum mai trebuie incercata solutia vindecatoare.: alegeri prezidentiale anticipate, cel tarziu in martie 2013.

Sursa informationala: Yellow Gondolin

Discursul lui Emil Hossu în cadrul mitingului de protest al USL din 19 ianuarie 2012

Sursa: Crin Antonescu

Memoria istoriei: 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane

 

Text+idee+foto+autor+sursa informationala: Rares Manescu

Astazi, 24 ianuarie, sarbatorim Unirea Principatelor Române, evenimentul fiind cunoscut si ca Mica Unire
Unirea Principatelor Romane reprezintă unificarea vechilor state Moldova si Tara Românească. Actul istoric din 24 ianuarie 1859, este strâns legat de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost ales domnitor al ambelor Principate. Totusi, unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală si economică între cele două tări. Procesul a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova si Tara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.

Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. Votul popular favorabil unirii în ambele tări, rezultat în urma unor Adunări Ad-hoc în 1857 a dus la Conventia de la Paris din 1858, o întelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult formală între cele două tări, cu guverne diferite si cu unele institutii comune.

La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Principatelor Romane, aducându-le într-o uniune personală. În 1862, cu ajutorul unionistilor din cele două tări, Cuza a unificat Parlamentul si Guvernul, realizând unirea politică. După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constitutia adoptată în acel an a denumit noul stat România.
Deciziile adoptate prin Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856), prevedeau intrarea Principatelor Române sub garantia colectivă a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale, alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privinta unirii, integrarea în granitele Moldovei a trei judete din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”, libertatea navigatiei pe Dunăre, s.a.
Adunările ad-hoc aveau caracter consultativ, si erau alcătuite din reprezentanti ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, tărănimii clăcase, cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea unirii Principatelor Române.

Alegerile pentru Divanurile Ad-hoc au fost marcate de mari tensiuni. Dacă în Tara Românească majoritatea covârsitoare a opiniei publice sustinea ideea Unirii, în Moldova lucrurile se arătau mai complicate. Partida unionistă, reprezentată de personalităti ca Alexandru Ioan Cuza,Mihail Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu etc. avea în fata ei opozitia separatistilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul miscării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi etc.). Acestia doreau mentinerea separării, motivându-si optiunea prin posibila decădere a Iasilor si a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la Bucuresti.

Având de partea lor sprijinul marilor puteri antiunioniste, Austria si Turcia, precum si pe cel al caimacamului (loctiitorului domnesc) Todirită Bals(înlocuit, după moartea sa, de Nicolae Vogoride, aspirant la tronul Moldovei), separatistii au reusit, într-o primă fază, să câstige alegerile pentru Divanul Ad-hoc din Moldova (la 19 iulie 1857). În dorinta de a-si realiza visul de domnie, Vogoride a falsificat listele electorale de reprezentare în Divanul ad-hoc, prin înlocuirea listelor electorale ale unionistilor cu cele ale antiunionistilor. Această manevră făcea ca numarul reprezentantilor celor care nu împărtăseau idealul de unire sa fie majoritar în Divan. În mai 1857, Ecaterina Vogoride a sustras o parte din corespondenta secretă purtată de sotul ei cu rudele din Constantinopol. În acele scrisori, lui Vogoride îi era promisă domnia dacă ar fi reusit să zădărnicească unirea Moldovei cu Muntenia, falsificând alegerile pentru Divanul ad-hoc. Cu ajutorul lui Costache Negri scrisorile compromitătoare au fost publicate în ziarul unionist “L’Etoile d’Orient”, ce apărea la Bruxelles, traduceri ale scrisorilor apărând la scurt timp si în Moldova. Când sultanul Abdülmecid, cu asigurările Austriei Imperiale, nu a anulat alegerile, ceilalti supervizori (Imperiul Francez, Rusia Imperială, Prusia si Regatul Sardiniei) au rupt relatiile diplomatice cu Imperiul Otoman în 4 august.
Tensiunile dintre Anglia, Austria, ce încurajau Poarta să nu accepte noi alegeri, si celelalte state participante la Congresul de la Paris, au fost dezamorsate de întâlnirea de la Osborne (9 august) dintre Napoleon III si Regina Victoria, în urma căreia alegerile falsificate de Vogoride au fost anulate. În schimbul anulării alegerilor din Moldova, Napoleon al III-lea accepta varianta unei uniri partiale a Principatelor, acestea urmând a avea doi domni, două guverne, două Adunări Legislative (parlamente). Institutiile comune urmau a fi Înalta Curte de Casatie si Justitie, Comisia Centrală de la Focsani, ce avea să se ocupe cu elaborarea legilor de interes comun pentru ambele Principate si armata.
Au avut loc noi alegeri, astfel încât la 22 septembrie 1857 s-a adunat Divanul Ad-hoc al Moldovei care era favorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al Valahiei, si prin documentele redactate, au fost puse bazele fuzionării celor două principate.
În 7 si 9 octombrie 1857 sunt elaborate Rezolutiile prin care se cerea:

 Respectarea drepturilor Principatelor si îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea vechilor lor capitulatii încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 si 1634;

 Unirea Principatelor într-un stat sub numele de România;

 Print străin cu mostenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare dintre cele europene si ai cărui mostenitori să fie crescuti în religia tării;

 Neutralitatea pământului Principatelor;

 Puterea legiuitoare încredintată Adunării Obstesti, în care să fie reprezentate toate interesele natiei.

Toate acestea sub garantia colectivă a puterilor care au subscris tratatul de la Paris.

Întrunite în capitala Frantei pentru a lua în discutie cererile celor două Divanuri ad-hoc (10/22 mai – 7/19 august 1858), puterile europene au adoptat Conventia de la Paris:

 Principatele îsi păstrau autonomia sub suzeranitatea Portii si sub protectia celor sapte puteri;

 Se adopta denumirea de Principatele Unite ale Moldovei si Valahiei, fiecare având institutii proprii;

 Se înfiintau institutii comune precum Comisia Centrală de la Focsani (care elabora proiectele de legi de interes comun), Înalta Curte de Justitie si Casatie, armata;

 Se prevedeau principii de organizare si modernizare a viitorului stat (separatia puterilor în stat, desfiintarea privilegiilor de clasă, egalitatea în fata legii, drepturi politice pentru crestini, libertatea individuală);

 Dreptul de vot ramânea cenzitar.

După încheierea Conventiei de la Paris, care avea să joace rolul unei veritabile Constitutii a Principatelor, au urmat alegerile pentru Adunările Elective, care urmau să îi desemneze pe cei doi domni.

Romania s-a trezit!

Text+autor+idee+sursa informationala: Revista Sindicatului Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere SCMD

Dragi camarazi,

        de orice grad aţi fi,
        oriunde  vă  veţi fi aflând  în rostul militar al României,
        România s-a trezit! Până mai ieri, păream o Ţară cu venele tăiate, cu respiraţia lăsată exclusiv în voia unor netrebnici fără de scrupule, cu privirea ancorată de vârful pantofilor pe care-i purtăm. România s-a trezit! România nu a mai putut  răbda batjocura, umilinţa şi cinismul la care, sub comanda dementă a turbatului din capul statului, o gaşcă periculoasă de impostori, derbedei,  lichele, borfaşi, hoţi, nesimţiţi şi agramaţi, ne-a devertebralizat puterea şi dreptul natural  de a trece dintr-o zi într-alta. România s-a trezit!
         Ce s-a întâmplat în şi cu Armata României în anii supremei comenzi a descreieratului, ştim cu toţii, deopotrivă:
Ø sfidând, în chip ticălos,  trecutul din care venim, prezentul pe care îl îndurăm  şi viitorul de-aproape, pe care nu ştim dacă îl mai apucăm sau nu, terfelitorii demnităţii şi conştiinţei noastre naţionale au declanşat împotriva Armatei României cea mai perfidă dintre prigoanele posibile – decredibilizarea condiţiei militare naţionale în conştiinţa afectivă a societăţii româneşti, o societate căreia îi aparţinem, slujind-o, şi a cărei  devenire  ne datorează  fratern  salvgardarea din confruntarea cu posibilitatea  repetabilă a prăbuşirii sau, chiar, a pierii  istorice;
Ø negura mocirloasă a relaţiilor întronate în instituţia de căpătâi a Oştirii, consecinţele absolutismului alienant, prelungit spasmodic în împlinirea antiumană a conducătorului unic, bubele, viciile şi puroiul acestor ani de restrişte şi împilare istorică, au caracatiţat  organismul militar românesc, metastaziindu-i interdependenţele, altitudinea morală şi curajul libertăţii instituţionale;
Ø dintr-o instituţie generatoare activ de speranţă şi curaj social, Armata României, demoralizată până la alienare, batjocorită până la disperare, umilită până dincolo de marginile firii, dezarticulată relaţional, persecutată moral, deposedată cu brutalitate  de  drepturile, dar şi de obligaţiile sale constituţionale, pulverizată şi distrusă psihic, a ajuns o instituţie care trăieşte din mila arogantă a bandei de jefuitori aflaţi la cârma Ţării;
Ø printr-o conducere absolut discreţionară, descreieratul de pe spinarea statului a întronat în etajele superioare ale instituţiei, cu consecinţe epidemice  în întreaga Armată, o atmosferă confuză, incompatibilă performanţelor decente,  încurajând laborios delaţiunea, incompetenţa, neîncrederea şi rumoarea, promovând cu obstinaţie laşitatea, alienarea societală a instituţiei militare, slugărnicia nevertebrată faţă de propria-i persoană, degradarea maximă a relaţiilor interumane, decăderea profesională, intoleranţa faţă de valori şi, mai mult, faţă de tot ceea ce însemnă, din perspectiva împlinirii umane, personalitate.
Dragi camarazi,
          România s-a trezit! S-a trezit prin bătrânii condamnaţi oficial la moarte de un regim delirant…  prin copiii care  doar îndrăznesc să  îşi  viseze copilăria…prin  intelectualii care nu mai suportă ca Ţara să fie ocârmuită de golani şi agramaţi…prin studenţii care au înţeles că România curge şi prin venele lor… prin muncitorii deposedaţi brutal de dreptul natural de a munci…prin ţăranii  care ştiu că sunt  purtători  de obidă, de cale dreaptă  şi de veşnicie…prin fraţii noştri alungaţi din vatra largă a Ţării, spre a-şi împlini în  surghiun aşteptarea unei vieţi mai bune…prin semenii noştri care flămânzesc neştiuţi de nimeni între asfaltul crud al străzii şi Cerul îndurător a toate…
       România s-a trezit! Nu putem sta deoparte, nu putem rămâne în urma Ei! Trebuie să ne trezim şi noi!  Cei care au aservit condiţia profundă a instituţiei militare naţionale descreieratului din capul statului şi clicii sale penale, vor plăti! Acum, în faţa neîntinată şi tăcută a conştiinţei noastre, precum Cerul  mult prea îndurătoare a tot şi a toate, se află, în chip onest, o singură  cale care dă valoare condiţiei şi aspiraţiilor noastre  naţionale – să ne dezicem cu toţii, deopotrivă, constituţional şi democratic, de puterea dementă care ne-a îngenunchiat speranţa, ne-a paralizat aşteptările, ne-a ostracizat  valorile, ne-a amanetat viitorul!
                        Aşa să ne ajute Dumnezeu!
                                               Colonel (r) Costinel Petrache

Comunicat de presa USL: PDL continua sa minta, nefiind capabil de dialog, 22 ianuarie 2012

Uniunea Social Liberală constantă, cu regret, că Partidul Democrat Liberal îşi dovedeşte pe mai departe incapacitatea de a dialoga atât cu protestatarii, cât şi cu opoziţia politică.

Atacurile mincinoase lansate în aceste zile de către PDL la adresa opoziţiei arată în mod clar că actuala putere nu poate trece peste aroganţă şi autosuficienţă, pentru a reinstaura un climat de normalitate în România. Reamintim că USL nu a cerut şi nu va cere niciodată sancţionarea României la nivelul Uniunii Europene. Dimpotrivă, vom continua să informăm instituţiile europene cu privire la gravele derapaje din România, pentru că încălcările repetate ale legilor şi ale Constituţiei trebuie să fie aduse la cunoştinţa partenerilor noştri europeni.

De asemenea, cerem PDL să nu mai jignească românii care ies în majoritatea oraşelor în stradă, pentru a protesta împotriva Guvernului. Românii transmit, în aceste zile, un semnal extraordinar, de care ar trebui să ţinem cu toţii cont – fie că suntem în opoziţie fie la putere. Românii cer schimbare, un alt guvern şi alegeri libere. De asemenea, cer o altfel de guvernare, mai deschisă, mai corectă şi cu mai mult bun-simţ.

Remarcăm însă, cu regret, că PDL continuă să critice protestatarii pentru că ar afecta imaginea şi credibilitatea României. PDL nu vrea să accepte faptul că românii nu mai doresc această guvernare coruptă şi incompententă şi nici să le redea acestora dreptul de a-şi alege conducătorii. Semnalul oamenilor ieşiţi în stradă este clar, dar PDL îl respinge cu dispreţ.

Investitorii români şi străini nu trebuie speriaţi cu prognoze false şi cu ştiri apocaliptice. Situaţia economică este dificilă, cu datorii şi deficite accentuate de actualul guvern, iar soluţia nu poate veni de la acelaşi guvern. Atragem atenţia asupra manipulării pe care o lansează PDL – Nu oprirea protestelor paşnice va ajuta mediul economic! Adevăratul ajutor pentru mediul economic vine din combaterea corupţiei actualului regim, din domnia legii, din soluţii obţinute prin dialog cu mediul profesional, din mai multă democraţie şi transparenţă!

Considerăm inoportună şi iresponsabilă intervenţia lui Theodor Stolojan de astăzi, care a fost scos în public, la comandă, pentru a propaga aceleaşi teme diversioniste pe care puterea le foloseşte cu iluzia că se poate salva.

Uniunea Social Liberală consideră că relansarea încrederii în România nu este dată de oprirea protestelor paşnice, ci de înlocuirea actualului guvern! Ca atare, nu putem constata decât validitatea solicitărilor cetăţenilor, pe care USL le susţine în mod categoric: demisia acestuia guvern, instalarea unui guvern de profesionişti neangajaţi politic şi demararea cât mai rapidă a procedurilor în vederea organizării de alegeri anticipate. Oamenii trebuie lăsaţi să îşi aleagă destinul, fără ca acesta să le fie dictat de preşedintele Traian Băsescu, Emil Boc sau Elena Udrea.

22 ianuarie 2012                                                                   Uniunea Social Liberală

Discursul preşedintelui PNL, Crin Antonescu, susţinut în plenul şedinţei extraordinare a Parlamentului României, 23 ianuarie 2012

Discursul preşedintelui PNL, Crin Antonescu, susţinut în plenul şedinţei extraordinare a Parlamentului României, 23 ianuarie 2012

 

„Domnule preşedinte,
Domnule prim-ministru,
Stimaţi colegi,

Opoziţia a cerut această sesiune extraordinară. Nu am cerut această sesiune extraordinară pentru că ne-ar fi fost foarte dor de dumneavoastră, cei de la putere. Nu am cerut această sesiune extraordinară pentru a ne scălda, din nou, în metafore, în eseuri despre Piaţa Universităţii şi nici măcar, oricât de binevenită ar fi o asemenea acţiune, n-am convocat-o pentru a redacta împreună un manual de bună-purtare şi de bună-guvernare.

Am cerut convocarea acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru că, din punctul nostru de vedere, al opoziţiei, în România, din a douăsprezecea zi a acestui ianuarie, se întâmplă lucruri grave, lucruri excepţionale şi astăzi, dacă tot aţi acceptat, şi salut acest fapt, să ne strângem aici, eu cred că trebuie să vedem dacă sunteţi de acord că avem o problemă şi dacă avem o problemă să vedem ce soluţii există.

Din capul locului, din punctul nostru de vedere, protestele care, de mai bine de zece zile, au loc cu câteva sute de oameni, uneori sau totdeauna, cu câteva mii, uneori, dar mereu şi în fiecare zi, în peste 60 de localităţi, cele mai importante, de altfel, ale României, înseamnă mult mai mult decât ceea ce vedem în stradă.
Din punctul nostru de vedere, aceşti oameni care protestează şi care au nişte revendicări deloc teoretice şi vă citez: „Jos Băsescu!”, „Jos Guvernul!”, „Alegeri anticipate!”

Din punctul nostru de vedere, aceşti oameni exprimă o copleşitoare majoritate a cetăţenilor României. Din punctul nostru de vedere, milioane de români, astăzi, sunt la fel de nemulţumiţi. Milioane de români, astăzi, îşi doresc aceleaşi lucruri şi e cazul, înainte de toate, să ne spuneţi, domnilor de la putere, dacă aveţi aceeaşi evaluare, da sau nu? Dacă sunt doar câteva sute de protestatari răzleţi, atunci ignoraţi-i, procedaţi în consecinţă. Dacă ei reprezintă nemulţumirea şi aspiraţiile a milioane de români, atunci încetaţi, domnule prim-ministru şi domnule cuvântător în numele PDL,  să explicaţi, din nou, cum e totul foarte bine dacă dumneavoastră rămâneţi neapărat la putere.

Noi am cerut această discuţie pentru că, aşa cum spunea, credem că majoritatea românilor sunt nemulţumiţi, că majoritatea românilor, prin glasul acestor protestatari, îşi contestă astăzi autorităţile politice, pentru că „Jos Băsescu!” Înseamnă că vor un alt preşedinte. Pentru că „Jos Guvernul!” înseamnă că vor un alt guvern. Pentru că „Alegeri anticipate!” înseamnă că vor un alt parlament.

Aşa înţelegem noi. Dacă dumneavoastră credeţi că majoritatea românilor doresc în continuare acelaşi preşedinte, acelaşi guvern, aceeaşi majoritate parlamentară, spuneţi-o clar. Suntem aici ca să identificăm probleme şi ca să dăm soluţii.

Pentru noi problema e asta şi soluţia este una singură în democraţie: alegeri anticipate. Deci, noi, la problema enormei nemulţumiri publice din România, vă cerem soluţia, singura democratică, a demisiei preşedintelui României Traian Băsescu, a demisiei Guvernului României Emil Boc şi a demisiei Parlamentului României, noi fiind primii care suntem gata să ne înaintăm demisia.

Numai oamenii din această ţară pot veni şi spune ce anume din clasa politică le place sau nu le place, o pot spune la alegeri om cu om, partid cu partid, candidat cu candidat. Numai oamenii din această ţară pot spune dacă strategia şi politica dumeavoastră, domnule prim-ministru, înseamnă stabilitate şi trebuie să continue sau înseamnă dezastru şi trebuie oprită. Numai oamenii din acestă ţară ne pot spune, în democraţie, care sunt autorităţile pe care le recunosc drept reprezentative.

Dacă dumneavoastră credeţi că aceşti oameni nu sunt reprezentativi, spuneţi-ne azi că nu vreţi alegeri anticipate, că nu vă pasă, că e bine ce faceţi şi faceţi înainte. Noi vă spunem că singurul răspuns politic, democratic şi moral la nemulţumirea acestor oameni este să ne depunem toţi mandatele şi să le dăm şansa, acum, direct democratic, să facă ei curăţenie, dacă asta vor, în clasa politică şi în autorităţile româneşti. Ei, nu dumneavoastră!
Nu există, domnilor din majoritate, altă soluţie în democraţie decât să consideri atunci când ai proteste publice că ele nu sunt suficient de semnificative sau să consideri că sunt majore şi atunci să faci alegeri anticipate.

Sigur că, astăzi, domnul prim-ministru manifestă nişte regrete, dă afară nişte persoane şi ne propune de acum înainte dialog, bună-purtare, bunăcuviinţă ş.a.m.d. Nu suntem aici, domnule prim-ministru, pentru a stabili un dialog cu dumneavoastră. Suntem aici pentru a stabili un dialog cu ţara, cu ţara care trebuie să-şi aleagă oamenii pe care să-i recunoască.

În această ţară nemulţumirea s-a acumulat nu pentru că aţi dus politici curajoase de austeritate, ci pentru că aţi dus politici iresponsabile împotriva cetăţenilor acestei ţări, pentru că aţi făcut austeritate numai pe spinarea unora, şi în vreme ce milioane au sărăcit, câţiva, o mână, voi şi clientela voastră v-aţi îmbogăţit.
Oamenii sunt nemulţumiţi pentru că de ani de zile pentru dumneavoastră nu a mai existat opoziţie politică, pentru dumneavoastră nu au mai existat sindicate, pentru dumneavoastră nu au mai existat ONG-uri, în afară de cele pe care le-aţi cumpărat şi le plătiţi gras înainte, pentru dumneavoastră nu a mai existat dialog social. Da, dialogul social trebuie restabilit, dar nu cu dumneavoastră, fără alegeri anticipate.
Oamenii, stimaţi colegi, sunt în stradă în opinia noastră. Dacă dumneavoastră aveţi altă evaluare, dacă dumneavoastră aveţi alt diagnostic, spuneţi-o, de asta suntem aici, nu pentru că ne-ar fi fost dor de dumneavoastră. În opinia noastră, oamenii strigă „Jos Băsescu!” pentru că un singur om a strâns toată puterea în România şi o foloseşte abuziv şi împotriva a celor mai mulţi dintre români. În opinia noastră, oamenii sunt nemulţumiţi şi strigă împotriva guvernului pentru că e un guvern care n-a dovedit doar incompetenţă şi corupţie, ci şi rea-credinţă.
Până şi astăzi vă inventaţi o altă realitate domnule prim-ministru. Sigur că atunci când promiţi mii de kilometri şi dai o bucăţică de 40 de km, sigur că atunci când trimiţi 4-5 diversionişti în Piaţa Universităţii, siliţi şi ăia, la camuflat să strige „Jos Băsescu!”, sigur că atunci când îţi aduci 15 prieteni – ştie domnul Barbu de unde să îi ia, pe aici prin tribune, îţi închipui că nu există România, dar există România şi nu o mai puteţi minţi.

Avem o singură soluţie democratică,  soluţia cea mai corectă politic, soluţia cea mai morală, soluţia cea mai puţin costisitoare. Da, sunt de acord că prelungirea stărilor de tensiune în societate afectează economia românească. Haideţi să îi punem capăt. N-aveţi decât două posibilităţi: cu jandarmii sau cu urnele. Vă propunem urnele!

Da, este foarte adevărat. Avem un an foarte greu şi un context economic foarte greu în faţă, avem ani mai mulţi chiar, dar toată lumea ştie că cel mai rău lucru într-o asemenea situaţie este un guvern profund discreditat pe care nu-l mai crede nimeni, de care îşi bat joc toţi. Asta e realitatea domnule prim-ministru.
Îmi pare foarte rău că am auzit de la oameni politici de la putere, despre care chiar credeam că păstrează o doză de responsabilitate  şi realism, cum că opoziţia a incitat şi incită la violenţă. Nu, domnilor. Dar e momentul acum, dacă tot ne-am strâns aici şi pentru altceva decât să îl auzim pe domnul Geoană chemându-l pe domnul Băsescu, e momentul acum să  distingem între un răspuns şi o soluţie radicală şi o soluţie extremistă, între o soluţie radicală şi violenţă. Am exclus întotdeauna şi excludem din acţiunile noastre orice soluţie extremistă. Descurajăm orice pornire spre violenţă, dar vă spunem astăzi clar, şi de la această poziţie nu ne vom deplasa nici un centimetru, că România are nevoie de soluţii radicale: alegeri anticipate prezidenţiale şi parlamentare, în cel mai scurt timp.

Nu e o chestiune de proceduri, este o chestiune de voinţă politică, este o chestiune de evaluare a situaţiei şi este o chestiune căreia trebuie să-i daţi un răspuns.
Deci, domnule prim-ministru, dincolo de fărădelegile guvernelor anterioare, dincolo de bunele dumneavoastră
intenţii, noi v-am propus şi propunem întregii ţări această soluţie, vrem să ştim răspunsul dumneavoastră. Cei din stradă contează? Da sau nu? Facem sau nu alegeri anticipate? Cu sau fără verdictul dumneavoastră trebuie să ştiţi limpede şi trebuie să ştie limpede toţi românii care sunt interesaţi de răspunsul şi soluţia politică la o problemă politică: noi fără anticipate, împreună cu dumneavoastră nu vom mai fi niciodată, cu strada, da.”

Partidul National Liberal

Publicat în PNL. Leave a Comment »

Împreună, pentru România, până la capăt!

Dragi prieteni,

 

Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns apelului nostru de a vă alătura mitingului USL din 19.01.2011. Ziua aceasta va rămâne în istorie.

Suntem mulți, suntem puternici și am decis împreună să punem capăt acestui regim politic abuziv. Libertatea a fost câștigată în stradă, democrația se apără tot în stradă. Și strada nu mai are răbdare.

Vă mărturisesc, în calitate de prieten și de tânăr care la un moment dat nu mai vedea un viitor în țara asta condusă de un astfel de preșesedinte și abandonată jafului de către guvernele lui succesive, că am ajuns din nou să cred că se poate!

Datorită energiei voastre și dorinței manifeste de a trăi într-o Românie demnă, simt că familia mea are un viitor aici și că pot crește un copil în această țară!

Strada are dreptate cerând o nouă schimbare. Opoziția unită USL și Partidul Național Liberal, vă asigură că avem capacitatea de a răspunde voinței sociale.Vă spun, în calitate de politician și secretar general al PNL, că opoziția politică vă va reprezenta până la capăt, și vă va ajuta să vă regăsiți demnitatea.

În final, un mesaj pentru colegii liberali, care au arătat joi că se pot mobiliza exemplar, alcătuind cea mai mare mișcare de mase liberală din toată istoria partidului. Ați arătat că voi, liberalii, sunteți pregătiți să ieșiți să protestați nu la comandă  ci atunci când vă spune conștiința că nu se mai poate trăi în încorsetare, cinism, lipsă de solidaritate și de respect pentru drepturile individuale.

Fiecare dintre voi, cei care ați ieșit în stradă, ați renunțat la confortul personal pentru succesul echipei noastre. Vă respect și sunt onorat să lupt pentru libertate alături de voi.

 

Eduard Hellwig

Secretar General PNL

Treziti-va Romani!

Daurel's Blog

Just another WordPress.com weblog

Florin Citu

A look at financial markets and government policies through the eye of a skeptic

La Stegaru'

"Aveţi de apărat onoarea de a fi stegari!", Nicolae Pescaru

ADRIAN NĂSTASE

Pune întrebarea și, împreună, vom găsi răspunsul!

Sociollogica

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Carl Schmitt Studien

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

%d blogeri au apreciat: