Partidul Național Liberal (Partidul Național Liberal + Partidul Democrat Liberal) – program politic

 

ACL

PROGRAM POLITIC

Identitate

Partidul National Liberal (Partidul National Liberal + Partidul Democrat Liberal), creat prin contopirea dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, acționează în baza celor mai importante concepte, principii și valori, bazate pe curentele majore de gândire politică și filosofică, liberalism, creștin-democrație și conservatorism. Suntem continuatorii tradiției istorice a PNL și PDL, în calitatea lor de factori constitutivi ai României moderne. Apărăm valorile demnității umane, libertății și solidarității.
Alături de noi sunt persoane care împărtășesc aceste valori și care doresc să aducă o contribuție onestă la înfăptuirea viitorului politic al țării. Reprezentăm interesele României în Europa în calitate de membri ai celui mai mare partid din Parlamentul European, Partidul Popular European. PNL (PNL + PDL) are curajul și forța de a întreprinde reformele necesare bunului mers al societății și de a crea viitorul politic al României.
Pentru o politică a valorilor: Demnitate, Libertate, Dreptate, Solidaritate.
În PNL (PNL + PDL) se regăsesc valorile creștine, liberale și conservatoare. Demnitatea umană este intangibilă și stă în centrul modelului nostru politic, al preocupărilor din politică, economie și viață socială. Persoana umană este originea, purtătoarea și rațiunea ultimă a acestora.
Politicile noastre sunt bazate pe valorile pe care le îmbrățișăm și încercăm să răspundem astfel nevoilor de perspectivă ale societății românești. Suntem împotriva dogmatismului ideologic și pentru o politică a valorilor.
PNL (PNL + PDL) pune accent pe necesitatea unor valori, principii și norme care să stea la baza oricăror acțiuni în politică. Promovăm valorile, iar acestea dau măsura propriilor noastre acțiuni.
Libertatea este o valoare centrală pe care o respectăm. Prețul deosebit al libertății îl cunoaștem din lungii ani de dictatură. Scopul politicii noastre este o societate care să asigure libertatea fiecăruia și care îi adună pe toți membrii ei prin conștiința apartenenței. Libertatea individuală are o singură limită: respectul pentru libertatea celuilalt. Libertatea nu este un cec în alb pentru lipsa unor reguli de conviețuire. Dreptul la a fi liberi include și obligația răspunderii individuale. Statul trebuie să se îngrijească în așa fel încât exprimarea libertății individuale să nu intre în contradicție cu interesele legitime ale societății. Numai un stat care asigură libertatea propriilor cetățeni este un stat puternic. Acesta este statul pe care ni-l dorim, un stat care nu se simte responsabil pentru toate și se comportă ca atare, un stat cu un rol redus dar care își asumă un rol ferm și eficient în societate.
Avem încredere în priceperea oricărei persoane de a-și purta singură de grijă. Politica noastră promovează responsabilitatea individuală. Încrederea pe care o avem în capacitățile fiecăruia definește viziunea noastră despre relația dintre persoană, grupurile sociale și stat, prin aplicarea principiului subsidiarității. Statul este dator să asigure fiecăruia spațiul cel mai larg de exprimare a propriei libertăți, să creeze un cadru adecvat și să preia din responsabilitățile fiecăruia sau ale grupurilor sociale numai atunci când provocările le depășesc forțele proprii.
Fiecare membru liber al societății este chemat să acționeze solidar în scopul asigurării unui trai decent pentru toți, iar statul trebuie să întreprindă doar măsurile strict necesare asigurării unui echilibru social. Pentru noi, solidaritatea este în același timp un drept și o obligație. Este rezultatul calității persoanei umane de ființă socială, care caută și este dependentă de viața într-o comunitate. Responsabilitatea pentru solidaritate cu semenii care nu pot să-și asigure un trai decent reiese din reprezentarea noastră creștină asupra omului.
Statul nu intervine, potrivit principiului subsidiarității, decât atunci când o persoană nu-și poate asigura un trai demn și nu primește ajutor din partea apropiaților sau a comunității din care face parte, iar organizațiile private dedicate acestui scop se află în imposibilitatea de a întreprinde măsuri în favoarea sa. Promovăm o societate a spiritului comunitar și o cultură a întrajutorării, a dragostei active pentru aproapele nostru, a sprijinului acordat între vecini, a muncii voluntare în folosul comunității. Suntem împotriva indiferenței sociale, cărora cei slabi și neputincioși îi cad primii victimă.
Valoarea centrală a dreptății reiese din egalitatea tuturor în fața lui Dumnezeu, în demnitatea și libertatea cu care au fost înzestrați de la naștere. Dreptatea înseamnă ca fiecare să primească ceea ce i se cuvine și să i se garanteze exercitarea efectivă a drepturilor sale. Din acest motiv, apărarea și dezvoltarea statului de drept este pentru PNL (PNL + PDL) un obiectiv fundamental. Numai un stat de drept funcțional poate asigura judecată egală pentru toți. Dreptatea înseamnă și sprijin pentru o societate a șanselor egale pentru toți.
Indiferent dacă este vorba de femei, bărbați, săraci sau bogați, tineri sau bătrâni, indiferent de origini și de etnie, toți cetățenii României ar trebui să aibă aceleași șanse de dezvoltare individuală. Fiecare are propria sa vocație, fiecare înțelege altfel să se bucure de libertate și de aceea nu putem fi cu toții egali, însă afirmăm că fiecare cetățean al României se naște cu șanse egale de împlinire in viața privată și în cea publică.
Modernizarea statului
PNL (PNL + PDL) este partidul modernizării României.
Capacitatea de progres a României depinde de voința politică reformatoare îndreptată împotriva sistemului clientelar, dezvoltat în timpul regimului comunist și continuat de partidele de stânga. PNL (PNL + PDL) își exprimă opțiunea clară pentru instituții democratice construite pe fundamentul demnității umane și libertății, al statului de drept și responsabilității individuale, al echității și solidarității, în afara intereselor partinice și
de grup și aflate întotdeauna la dispoziția cetățeanului și al societății. Funcționarea statului se bazează pe buna guvernare, pe primatul legii și pe administrarea judicioasă și responsabilă a finanțelor publice.
Respectăm instituțiile care fac posibilă funcționarea democratică a statului: Parlamentul, învestit cu rolul de a adopta legile, Guvernul, care le aplică și puterea judecatorească ce sancționează încălcarea lor.
România zilei de mâine trebuie să se bazeze pe trei piloni de rezistență: statul subsidiar, cu rol de regulator al proceselor din societate și compensator al dezechilibrelor; societatea modernă, constituită din cetățeni demni, liberi și responsabili și societatea civilă ca mediator între stat și cetățeni, observator al guvernării și promotor al solidarității sociale. Toate aceste elemente ale unei democrații moderne sunt chemate să adere la valorile fundamentale ale Constituției României și să poarte un permanent dialog pentru întărirea atașamentului cetățenilor față de democrație și de societatea în care trăim.
Statul este chemat să încurajeze libera inițiativă a cetățenilor și să asigure o bună funcționare a mecanismelor pieței. Ingerința statului în libertățile personale este permisă numai acolo unde exprimarea acestora încalcă libertatea celorlalți. Orice tentativă de încălcare a libertății celorlalți trebuie să fie contracarată de mecanismele statului de drept. Pentru aceia care își doresc asumarea unei funcții publice, precum funcționar, profesor, cadru medical, polițist, militar sau diplomat, statul trebuie să creeze condițiile de evoluție în carieră, în conformitate cu propriile aspirații și competențe. Legea salarizării unitare este garantul unei proiecții a șanselor în carieră a salariaților din sectorul public.

Aplicarea principiului subsidiarității mută decizia în locul în care aceasta își face simțite efectele, lăsând în sarcina Guvernului doar administrarea acelor probleme care implică resurse considerabile și un efort conjugat. Societatea civilă este în democrație mediatorul dintre stat și societate. Funcțiile pe care statul le îndeplinește cu dificultate sau cu mari costuri pot fi preluate de societatea civilă cu succes prin angajamentul și competența membrilor acesteia. Colaborarea dintre stat și societatea civilă este necesară în special în domeniul asigurării libertăților individuale, a funcțiilor de solidaritate socială și responsabilitate față de cei aflați în nevoie.
Societatea civilă are însă și rolul de partener al guvernării. Presa este fundamentală într-un stat de drept, deoarece are rolul de a veghea asupra bunului mers al societății, semnalând orice derapaj de la principiile fundamentale ale democrației.
Este responsabilitatea partidelor politice de a redobândi încrederea cetățenilor în Parlament, Guvern, justiție.
În acest sens, susținem o revizuire a Constituției care să aibă ca obiectiv întărirea definiției proprietății private și a independenței justiției, respectarea demnității umane, asigurarea unei separații funcționale și a unui echilibru a puterilor.
Consolidarea statului de drept și reforma justiției
Respectarea legii, justiția și anticorupția sunt obiectivele noastre majore, ca alternativă reală la partidele socialiste, partidele corupților. Corupția subminează buna guvernare, încrederea în instituții, siguranța națională, statul de drept și drepturile cetățenilor, încalcă demnitatea umană, afectează sectorul privat, produce dereglări ale pieței și generează costuri financiare ridicate din bani publici. PNL (PNL + PDL) susține și apără public, împotriva oricăror atacuri, independența justiției și neintervenția politicului în activitatea magistraților și a tuturor profesioniștilor angajați în lupta împotriva corupției.
Modelul nostru de justiție este statul de drept. Statul de drept funcțional este garanția libertății cetățenilor. El se bazează pe dreapta judecată din partea oamenilor legii și pe încrederea cetățenilor în justiție.
România suferă încă în urma deceniilor de regim totalitar, în care instituțiile ordinii publice erau instrumente de opresiune în mâna statului. Aparatul Securității a răspândit un sentiment de teamă și de incertitudine.
Asigurarea siguranței cetățeanului este pentru noi prima obligație a statului, realizată de către oamenii legii.
Democrația știe să ofere cetățeanului mai bine decât oricare alt regim politic protecție, bunăstare, securitate personală și libertate individuală. Securitatea internă este în statul de drept modern compromisul între nevoia de ocrotire a cetățeanului, posibilitățile obiective ale statului și soluțiile suportabile din punct de vedere financiar.
Normele de drept capătă valoare numai atunci când sunt urmate de către membrii societății, impuse de către oamenii legii atunci când nu sunt urmate și dacă aceștia aplică sancțiunile prevăzute pentru încălcarea lor cu fermitate. Statul de drept și democrația sunt de nedespărțit deoarece se determină reciproc. Premisa necesară pentru consolidarea statului democratic, în limitele Constituției, este funcționarea justiției.
Elementul central al statului de drept funcțional este o justiție care acționează în scopul dreptății și în folosul cetățeanului. Justiția presupune, pe lângă tribunale independente și un Parchet funcțional, un sistem eficient de aplicare a pedepselor.
Reforma justiției trebuie continuată prin asumarea unei agende de perspectivă, transparentă și realistă, în acord cu angajamentele pe care Romania le-a asumat față de partenerii europeni.

Promovarea democrației și a spiritului civic
PNL (PNL + PDL) contribuie activ la întărirea ordinii politice liberal — democratice. Obiectivele centrale ale activității noastre politice sunt modernizarea statului și dezvoltarea culturii politice democratice.
În calitate de partid politic, contribuim la formarea voinței politice a cetățenilor. Statul trebuie să completeze aceste eforturi cu măsuri de dezvoltare a educației politice la tineri (în școală) și la adulți (în cadrul programelor de pregătire continuă). Organizațiile neguvernamentale contribuie la încurajarea implicării cetățenilor în viața publică și ar trebui sprijinite în acest efort. Democrației noastre îi sunt necesari cetățeni informați, angajați și activi.
Participarea democratică a cetățenilor se exprimă prin votul dat la alegeri sau referendumuri, dar și prin multiplele forme ale angajamentului în comunitate. Democrația se bazează pe angajamentul voluntar pentru binele public și pune preț pe cetățenii activi. Spiritul civic este strâns legat de coeziunea socială. Spiritul civic și responsabilitatea se manifestă în Biserică, la locul de muncă, în asociații, în inițiativele cetățenești pe plan local și național. Sprijinim cetățenii care sunt deschiși la inițiative și care vor să-și asume responsabilitatea angajamentului civic. Încurajăm înființarea oricăror forme asociative, precum și contribuția acestora la consolidarea societății civile.
Presa liberă este un element central al ordinii noastre democratice, un bun cultural de referință, unul dintre pilonii pe care se construiește orice societate modernă. Organizațiile media și jurnaliștii sunt, datorită capacității lor de influență, coresponsabili la formarea conștiinței sociale, culturale și politice și la asigurarea unui echilibru social. Dorim să garantăm diversitatea mediilor de informare și să contribuim la îmbunătățirea calității lor. În interesul independenței presei față de politică, respingem orice participație directă sau indirectă a politicului în mass-media.
Economia socială de piață

Economia socială de piață se bazează pe principiile proprietății private și competiției, pe de o parte și pe un stat care intervine doar subsidiar și creează cadrul necesar și care la nevoie să se impună în fața presiunii piețelor, pe de altă parte.

Suntem pentru crearea unui cadru instituțional care să întărească libertatea economică și care să responsabilizeze actorii de pe piață la nevoile sociale. Sarcina politicilor economice este de a crea, într-o perspectivă îndelungată, cadrul necesar proceselor economice de piață, în așa fel încât funcționarea acestora să conducă la cele mai bune rezultate pentru societate. Întărirea mecanismelor pieței și ale competiției sunt elementele esențiale ale economiei de piață. Politicile economice și de ocupare a forței de muncă trebuie să promoveze competitivitatea, flexibilitatea, creativitatea și responsabilitatea individuală.

Printre factorii constitutivi ai economiei sociale de piață se numără tendința de formare a prețurilor corecte pe piață în urma competiției, întâietatea politicilor monetare, pentru garantarea unui nivel sigur al prețurilor; principiul piețelor libere și al accesului neîngrădit la acestea; prioritatea proprietății private în fața celei de stat și garantarea drepturilor de dispoziție asupra proprietății; principiul libertății contractuale, după care părțile pot încheia libere contracte cu orice conținut, atâta timp cât acestea nu încalcă legea în vigoare și nu limitează competiția pe piață; principiul răspunderii, conform căruia răspunderea trebuie să se afle în mâinile acelora care dețin drepturile de dispoziție asupra proprietății și sunt îndrituiți să ia decizii.
Bunăstarea socială este determinată de creștere economică, muncă și competitivitate. Recunoaștem rolul deosebit al antreprenoriatului liber pentru crearea de oportunități de angajare și de creștere economică. Îi sprijinim pe cei care pun pe picioare întreprinderi private, care își asumă riscuri, prestează o muncă productivă și obțin astfel venituri pentru familiile lor. Sarcina statului este de a crea cadrul economic în care un număr cât mai mare de cetățeni își găsesc un loc de muncă. Cea mai bună politică socială este politica promovării întreprinzătorilor care crează noi locuri de muncă. Nu este sarcina statului să devină cel mai mare angajator, să creeze cele mai multe locuri de muncă în beneficiul său. Continuarea procesului de privatizare, prin capital național și străin, asigură o eficientizare a activităților economice vizate si eliberează statul de responsabilitatea administrării acestora.
Politicile fiscale promovate de PNL (PNL + PDL) au la bază principiul încurajării antreprenoriatului și asigurarea mijloacelor financiare pentru funcționarea statului minimal. Cota unică de impozitare și-a dovedit succesul în economie și este fundamentul politicilor noastre fiscale. Prin menținerea acesteia am creat premisele unei reforme a fiscalității. Simultan cu o creștere economică durabilă, se impune comasarea și reducerea celorlalte
taxe, pentru crearea unui sistem unitar și transparent de impozitare. Reforma fiscalității înseamnă dreptate fiscală, întărirea capacității organismelor de control și eficientizarea mecanismelor de colectare fiscală a statului. Munca este prea mult impozitată în România, nivelul taxelor și impozitelor este nesustenabil, iar taxa pe valoare adăugată se situează la una din cele mari valori din Europa. Susținem o reformă fiscală care să aibă în centrul său încurajarea muncii și deopotrivă menținerea deficitului bugetar în limitele necesare trecerii la moneda unică europeană.
Statul de drept are la bază principiul libertății părților contractante. Din acest motiv, PNL (PNL + PDL) recunoaște dreptul la liberă negociere a contractelor colective de muncă dintre angajați și angajatori.
Recunoaștem totodată dreptul sindicatelor de a încheia cu patronatele contracte colective de muncă, la nivel național, de ramură sau de întreprindere.
O infrastructură funcțională este parte a unei platforme economice atractive. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport în domeniile rutier, feroviar, naval și aerian constituie o premisă decisivă a creșterii economice. Dezvoltarea infrastructurii trebuie să cuprindă și mediul rural. Nevoia investițională semnificativă produsă de o asemenea dezvoltare nu trebuie însă acoperită doar din bugetul public. Trebuie găsite căi
rentabile de finanțare privată a infrastructurii de transport. În afară de acestea, de o importanță deosebită pentru calitatea platformei economice este și asigurarea de resurse energetice alternative și rentabile.

Agricultura, o șansă pentru dezvoltare
Obiectivele PNL (PNL + PDL) pentru dezvoltarea rurală, inclusiv pentru activități din sectorul alimentar dar și nealimentar și din silvicultură, sunt: favorizarea competitivității agriculturii; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Aceste obiective majore ale politicii agricole pot fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri:
— susținerea creării unei clase de mijloc puternice și competitive în agricultură;
— susținerea procesului de comasare a terenurilor agricole prin efectuarea cadastrului general și prin asigurarea unui cadru legal și instituțional adecvat;
— încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;
— creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare, precum și a gestionării durabile a pădurilor;
— modernizarea structurilor administrative, susținerea cercetării agricole și a formării profesionale a unor fermieri calificați, în vederea facilitării intrării acestora în sectorul agricol și a reînnoirii generațiilor;
— promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
— extinderea suprafețelor împădurite;
— consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură prin: refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000; ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor; prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului;
— promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic prin: eficientizarea utilizării apei în agricultură și a energiei în sectorul agroalimentar; facilitarea furnizării și utilizării resurselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor, precum și a altor materii prime nealimentare în scopul bioeconomiei; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; promovarea sechestrării și a conservării carbonului în agricultură și silvicultură;
— promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale prin:
facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă; încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; sporirea utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în zonele rurale.

Programul național de dezvoltare rurală, în viziunea PNL (PNL + PDL), ar trebui să cuprindă subprograme tematice legate de: tinerii fermieri (persoane cu vârsta de până în 40 de ani); fermele mici; lanțurile scurte de aprovizionare ; zonele montane ; atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și biodiversitatea ; încurajarea activităților de procesare a produselor agricole, astfel încât România să nu mai
exporte materie primă (grâu, porumb, floarea soarelui, etc.) și să treacă la procesarea acestora și transformarea lor în produse superioare cu plus-valoare.

Media de vârstă la țară a crescut, calitatea vieții este în scădere în mediul rural. PNL (PNL + PDL) consideră că politica agricolă trebuie să cuprindă un set de măsuri specifice satului românesc care să cuprindă:
— elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a satelor;
— investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea: tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile; serviciilor locale de bază destinate populației rurale, incusiv a celor de agrement și culturale, precum și cele de păstrare a identității religioase și tradiționale a satului românesc;
— studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de valoare.
Din perspectiva PNL (PNL + PDL), satul românesc în general, dar persoanele care trăiesc în mediul rural în mod special trebuie să fie în centrul politicii agricole. Degeaba avem câmpuri frumoase pe care se obțin producții la nivel european dacă cei care locuiesc în mediul rural trăiesc din ce în ce mai greu. Nu este normal ca lanurile din jurul satului să arate mai curate, mai bogate și mai frumoase ca satul românesc în sine.

Persoana umană și dezvoltarea durabilă

Ne opunem exploatării iraționale a Pământului, fără respect pentru potențialul limitat de auto-regenerare al naturii. Concepția noastră despre persoana umană impune o gestiune responsabilă a resurselor pământului, în încercarea de a satisface nevoile juste ale tuturor și de a îmbunătăți condițiile de viață și calitatea vieții fiecăruia, asigurând în același timp dezvoltarea durabilă necesară protejării interesului legitim al generațiilor viitoare.

Educația: cheia pentru viitorul României

Educația este bunul cel mai de preț al unui cetățean liber. Ea contribuie, alături de experiența din familie și din societate, la formarea conștiinței de sine și totodată asigură împlinire și succes profesional. În sens larg, educația crește calitatea forței de muncă și atractivitatea României pentru investiții străine. În contextul apartenenței noastre la Uniunea Europeană și al competiției globale, trebuie să ne pregătim pentru o schimbare de paradigmă: România trebuie să devină atractivă pentru investitori nu datorită unor avantaje de natură salarială, fiscală, legală sau de costuri de producție, ci datorită unei forțe de muncă bine pregătită și competentă.

Esența oricărei politici pentru educație este crearea unui sistem orientat spre performanță și care corespunde nevoilor fiecăruia de pregătire și cerințelor actuale ale societății. Milităm pentru schimbarea modelului educațional, de la unul axat pe acumularea de cunoștințe, la unul al formării de competențe.
În sistemul educațional trebuie redată puterea de decizie părinților și elevilor. Statul trebuie doar să vegheze la respectarea legii cadru și să asigure resursele financiare necesare, printr-un aparat birocratic flexibil și competent, redus la dimensiunile necesare funcționării unei educații performante. Educația trebuie să țină cont de evoluțiile și nevoile de pe piața muncii. Nu trebuie însă să-și limiteze utilitatea doar la o valorificare a unor cunoștințe pe piața muncii. Educația și pregătirea profesională sunt premise esențiale pentru dezvoltarea liberă a personalității și pentru însușirea și exprimarea libertăților și responsabilităților cetățenești. Educația facilitează fiecărui cetățean o viață liberă și contribuie la consolidarea culturii politice a fiecăruia.
Principiul egalității de șanse și al performanței este esențial în formularea politicilor noastre educaționale.
Egalitatea de șanse ne cere să ținem cont de diversitatea de caractere, înzestrări și capacități, de originea socială a fiecăruia. Ea nu se realizează printr-o nivelare sau printr-o limitare a șanselor celorlalți, ci prin stimularea competențelor individuale. Principiul competenței cere stimularea potențialului și justa recunoaștere a meritelor fiecăruia. Competența este criteriul cel mai eficient din punct de vedere social pentru promovare și diferențiere. Recunoastem și promovăm tinerii cu performanțe deosebite.
PNL (PNL + PDL) își asumă un proiect de modernizare a sistemului educațional prin: alocarea de resurse suficiente pentru educație și pentru cercetare; descentralizarea în educație, bazată pe principiul subsidiarității; aplicarea principiului finanțarea urmează elevul sau studentul; accesul nediscriminatoriu, fără ingerințe politice și gratuit la educația preuniversitară; eliminarea decalajelor de calitate dintre oraș și sat.
Suntem pentru promovarea de proiecte concrete de colaborare între instituțiile de învățământ și economia națională, adaptate nevoilor pe piața muncii.
Familia și reforma politicilor sociale
Familia joacă un rol important, în mijlocul familiei persoana umană își dezvoltă calități și aptitudini precum încrederea, toleranța, respectul, responsabilitatea, independența, solidaritatea. Suntem pentru o politică în folosul familiei și care recunoaște contribuția acesteia în societate.
Politicile sociale ale PNL (PNL + PDL) sunt strâns legate de conceptul economiei sociale de piață. Aceasta leagă libertatea economică de echitatea socială.
În centrul politicilor noastre stă omul liber în acțiune și responsabil de faptele sale, care știe să exploateze șansele de dezvoltare date de economia socială de piață. O politică economică lipsită de echitate socială pune în pericol pacea socială pentru că numai o economie competitivă creează condițiile unei politici sociale eficiente. Nu este obligația statului de a-l îndruma pe cetățean pe tot parcursul vieții sale și de a-l feri de orice risc. Obiectivele esențiale ale politicilor noastre sociale sunt: protejarea cetățenilor, de orice vârstă, față de sărăcie; măsurile sociale preventive de solidaritate, pentru aceia care nu-și pot asigura prin forțe proprii existența; grija proprie în fața necesităților și asigurarea păcii sociale. Fără o regândire serioasă a politicilor sociale, care trebuie să dea dovada unei viziuni strategice, adaptate la specificul evoluției demografice și a dezvoltării economice a României, și fără o întărire a responsabilității individuale, statul nu poate face față acestor sarcini.
Responsabilitatea socială individuală înseamnă recursul la solidaritate ca sprijin și ajutor în relațiile interpersonale: în familie, printre prieteni, vecini și în organizații private. Solidaritatea înseamnă responsabilitatea pentru ajutor în comunitate față de aceia care nu pot avea, din cauza unor condiții obiective, o viață demnă. Sprijinul acordat acestora se materializează și în pensii minime, alocații pentru copii și ajutor social. Echitate înseamnă în societatea solidară distribuția corectă a sarcinilor sociale, în așa fel încât cei puternici să contribuie mai mult la rezolvarea problemelor sociale decât cei slabi.

Echitate înseamnă eliminarea privilegiilor acordate subiectiv, pe criterii politice, așa cum este modelul de stânga promovat de partidele socialiste. Echitate înseamnă în sistemul public de pensii aplicarea principiului contributivității și solidarității; promovarea competenței profesionale și justa recompensă a muncii funcționarului în sistemul public; egalitate de șanse în educație, dreptul la viață și la îngrijire, indiferent de condiția materială sau de origine.
Reforma instituțiilor sociale nu presupune înlocuirea acestora, ci adaptarea lor, după principiile subsidiarității, solidarității și echității. Serviciile sociale trebuie administrate de profesioniști. Eliminarea ingerinței politicului în stabilirea conducerii serviciilor sociale descentralizate este un obiectiv pe care îl promovăm. Transferul deciziei către administrațiile locale este o condiție necesară pentru adecvarea la nevoile reale ale comunităților. Implicarea unor organizații caritabile, a Bisericii, în activitățile sociale este binevenită și trebuie stimulată. Promovarea mecenatului și a carității nu este numai o soluție care completează eforturile comunității în domeniul social, ci stimulează conștiința propriei valori și a responsabilității față de comunitate. Milităm pentru crearea cadrului legal care să favorizeze actele de mecenat și caritate.
Pensia obținută în urma activității profesionale este, în egală masură, rezultatul solidarității sociale și al responsabilității individuale și se bazează pe contribuția fiecaruia la fondul public de pensii, pe toată durata activității profesionale. Orice derogare de la aceste principii generează discriminare, privilegii și riscă să producă dezechilibre sociale.
Susținem un echilibru între munca plătită și profesională, pe de o parte, și îngrijirea familiei, pe de altă parte, pentru a întări solidaritatea dintre generații. În egală măsură, provocările demografice necesită o participare mai îndelungată în procesul muncii și mai mult timp pentru îngrijirea și educația copiilor, atât sub forma asigurării facilităților de îngrijire pe timpul zilei și a altor servicii sociale, cât și sub forma unei organizări a muncii care să țină cont de îmbinarea vieții private cu viața profesională. Politicile fiscale trebuie să sprijine familiile și solidaritatea dintre generații.
Reforma în sănătate
Reforma sănătății nu se exprimă doar în cifre. Este necesară o regândire a modelului de reformă a sănătății, care să aducă în egală măsură satisfacție pacientului, dar și o justă recompensă cadrelor medicale. O reformă a sănătății nu presupune doar salarii mai mari pentru medici și asistente, ci și spitale mai bine dotate, medicamente și mijloace suficiente, acces la cele mai noi tehnici și tratamente. Multe dintre afecțiunile care provoacă grele suferințe ar putea fi ușor tratate dacă sunt diagnosticate din timp. Reforma sănătății pornește de la accesul la serviciile unui medic de familie indiferent de locul în care ne aflăm, prin înființarea de cabinete medicale la sate, dotarea acestora cu echipamente necesare și moderne, cooperarea dintre medici și administrațiile locale în identificarea și combaterea factorilor de risc pentru sănătate. Sistemul asigurărilor publice de sănătate nu are resurse pentru acoperirea tuturor nevoilor pacientului. Este necesară completarea finanțării publice cu o finanțare privată. Suntem pentru introducerea unei asigurări complementare de sănătate, care să permită, în funcție de contribuția fiecăruia la schema privată de asigurare, servicii diversificate, condiții mai bune în spitale, urmând ca sistemul public de sănătate să acopere nediscriminatoriu serviciile medicale și tratamentele care să redea pacientului sănătatea.
Recunoașterea și consolidarea identității PNL (PNL + PDL) promovează respectul pentru identitatea națională la nivel european. Valorile naționale pot coexista armonios cu valorile europene comune care trec dincolo de granițele statelor naționale. În viziunea noastră, Europa are nevoie să se bazeze pe o reconciliere între identitate și pluralitate, între ideea de națiune și cea de Europa. Proiectul politic de integrare europeană nu duce la sfârșitul statelor națiune, ci are ca scop evitarea folosirii sentimentelor naționale în scopuri populiste. Respingem categoric orice formă de rasism,intoleranță și xenofobie. Sentimentul patriotismului și al apartenenței la o comunitate este natural și legitim. Patriotismul nu mai este acceptabil atunci când se transformă în extremism și când se neagă loialitatea față de principiile democrației. Depășirea populismului și extremismelor înseamnă cea mai eficientă garanție împotriva conflictelor etnice și a violenței.
Bisericile sunt un element constitutiv al culturii noastre. Recunoaștem contribuția Bisericilor la crearea unei societăți a respectului pentru demnitatea umană. Susținem relația dintre stat și Biserică bazată deopotrivă pe separație (în sens de distincție între lumea spirituală și cea materială) și pe dialog, parteneriat și cooperare, în domeniile de interes comun (social, educație, etc.). Ne angajăm la respectarea deplină a libertății religioase,
precum și a autonomiei Bisericilor. Statul are doar rolul de arbitru al vieții religioase, fără a avea dreptul de a interveni în aspectele de organizare internă a cultelor religioase.
PNL (PNL + PDL) consideră promovarea artelor și a culturii drept un obiectiv fundamental pentru societate. Arta trebuie sprijinită în toate expresiile ei, întrucât este o formă deosebită de relaționare cu realitatea și stimulează potențialul creativ.
Arta și cultura nu formează numai identitatea individuală, ci și pe aceea a întregii națiuni. Dorim să conservăm bogata moștenire culturală a țării noastre, diversitatea tradițiilor. Identitatea culturală ține de vitalitatea societății noastre și contribuie la creșterea calității vieții.
Înțelegerea diversității culturale include și nevoia respectării intereselor minorităților naționale. Drepturile acestora și eforturile lor de a-și păstra tradițiile culturale și de a utiliza limba trebuie să fie respectate și garantate de către stat.
Memoria este o parte a culturii noastre și cuprinde istoria noastră pe care ar trebui să o cunoaștem și să o respectăm. Studiul și reconcilierea cu trecutul comunist al țării trebuie să continue. Memoria victimelor represiunii comuniste este la fel de importantă ca și rememorarea mișcărilor pentru libertate și de rezistență din țara noastră, de care putem fi mândri.
Politica externă. Românii de pretutindeni

PNL (PNL + PDL) este partidul european al României și sprijinim fără echivoc integrarea europeană. Vedem în Uniunea Europeană o ancoră a democrației, un garant al statului de drept și cheia spre prosperitate a tuturor românilor. Milităm pentru egalitatea în drepturi a românilor cu ceilalți cetățeni europeni în spațiul european al libertății, securității și justiției și vom depune eforturi susținute pentru finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen. Totodată, pentru a facilita schimburile economice și comerciale cu celelalte state membre, sprijinim o accelerare a demersurilor de adoptare a monedei unice euro.
Suntem totodată partidul euro-atlantic al României și considerăm parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii drept o componentă fundamentală a politicii noastre externe. Apartenența României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă unica garanție durabilă a suveranității și integrității teritoriale a României, iar relația privilegiată cu Statele Unite trebuie să rămână fundamentul politicii de securitate și apărare a țării noastre.
Într-o lume globalizată, România trebuie să întrețină relații pragmatice și reciproc avantajoase cu toate statele. Suntem adepții unei abordări care să se concentreze pe potențialul unor schimburi economice și comerciale, reciproc avantajoase.
Diversificarea surselor de aprovizionare cu hidrocarburi reprezintă o prioritate majoră de securitate națională. Sprijinim intensificarea parteneriatelor cu statele din Orientul Mijlociu, Caucaz și Asia Centrală în vederea identificării celor mai eficiente variante de a înlătura dependența excesivă de importurile dintr-un singur stat.
România trebuie să își asume în mod solidar cu comunitatea internațională responsabilitatea față de statele aflate în curs de dezvoltare. Sprijinim elaborarea unei politici proprii de asistență pentru dezvoltare, în cadrul și limitele definite de Uniunea Europeană, care să producă efecte concrete și durabile. Susținem cu prioritate, categoric și fără rezerve, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și vedem în calea europeană a Republicii Moldova o șansă istorică pentru ca românii de pe ambele maluri ale Prutului să nu mai fie despărțiți de o graniță artificială și nefirească. Totodată, sprijinim aspirațiile europene ale vecinilor noștrii din Balcani, ale Ucrainei și Georgiei, considerăm că este dreptul inalienabil al fiecărui stat de a-și stabili liber și neîngrădit direcția și prioritățile politicii externe și monitorizăm cu maximă atenție modul în care sunt respectate drepturile și libertățile etnicilor români din aceste state. Respingem orice încălcare a frontierelor și orice ingerință de natură a afecta dreptul statelor din vecinătatea noastră de a opta pentru un anumit sistem internațional de alianțe.
PNL (PNL + PDL) este și partidul românilor de pretutindeni. Vom veghea la respectarea drepturilor conaționalilor noștri din afara țării și vom promova fără rezerve, în plan bilateral și în cadrul organizațiilor internaționale, dreptul acestora de a-și păstra și cultiva identitatea, limba și cultura. Vom genera condițiile necesare creării unui cadru economico-fiscal favorabil revenirii în țară a cetățenilor români care doresc sa muncească și să investească în România. Sprijinim extinderea și eficientizarea rețelei consulare și a institutelor culturale ale României, îndeosebi în țările cu comunități românești numeroase.
Într-o lume globalizată, România trebuie să întrețină relații pragmatice și reciproc avantajoase cu toate statele. Suntem adepții unei abordări care să se concentreze pe potențialul unor schimburi economice și comerciale, reciproc avantajoase.
Diversificarea surselor de aprovizionare cu hidrocarburi reprezintă o prioritate majoră de securitate națională. Sprijinim intensificarea parteneriatelor cu statele din Orientul Mijlociu, Caucaz și Asia Centrală în vederea identificării celor mai eficiente variante de a înlătura dependența excesivă de importurile dintr-un singur stat.România trebuie să își asume în mod solidar cu comunitatea internațională responsabilitatea față de statele aflate în curs de dezvoltare. Sprijinim elaborarea unei politici proprii de asistență pentru dezvoltare, în cadrul și limitele definite de Uniunea Europeană, care să producă efecte concrete și durabile.

Daurel's Blog

Just another WordPress.com weblog

Florin Citu

A look at financial markets and government policies through the eye of a skeptic

La Stegaru'

"Aveţi de apărat onoarea de a fi stegari!", Nicolae Pescaru

ADRIAN NĂSTASE

Pune întrebarea și, împreună, vom găsi răspunsul!

Sociollogica

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Carl Schmitt Studien

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

%d blogeri au apreciat: