Statul de drept se da in rate?

Comunicat+autor+sursa informationala: MediaSind

Este întrebarea pe care Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept  o adresează decidenţilor politici şi societăţii civile. Răspunsul este aşteptat în data de 21 martie 2012, la Bucureşti, în cadrul unei audieri publice naţionale (Hotel Royal Bucureşti, ora 15.00).

Campania încearcă să identifice soluţii care ar putea permite plata drepturilor câştigate de salariaţii bugetari  prin hotărâri judecătoreşti – altele decât cea impusă prin legea care eşalonează aceste plăţi până în anul 2016.
În cadrul audierii publice din data de 21 martie 2012, politicienii, reprezentanţii societăţii civile, precum şi orice altă persoană interesată sunt invitaţi să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de coaliţie: fie abrogarea legii de eşalonare, fie compensarea sumelor datorate prin scutirea de impozitul pe venit sau emiterea unor bonuri de tezaur pentru bugetarii care au obţinut hotărâri judecătoreşti.

Opiniile colectate prin procedura de audiere publică vor fi sintetizate într-un raport întocmit de o comisie de experţi neutră, echidistantă şi independentă. Raportul comisiei de experţi va fi înaintat ulterior decidenţilor politici: parlament, guvern şi ministere de specialitate.

Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016, adoptată la sfârşitul anului trecut, a fost declarată constituţională, ajungându-se astfel ca, unele hotărâri judecătoreşti, să fie aplicate abia după 8 ani de la momentul în care au devenit executorii. Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept respectă decizia Curţii Constituţionale, dar consideră că, odată precedentul creat, nu există garanţia că acest termen nu va fi prelungit şi ulterior.

În consecinţă, campania iniţiată de Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept, în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Academia de Advocacy şi Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind se constituie într-un exerciţiu democratic fundamental, prin care societatea civilă îşi îndeplineşte rolul său de mecanism reglator al deciziilor politice care afectează viaţa socială şi economică a cetăţenilor.

01.03.2012

Persoane de contact: Mihaela Caterinici  – 0721465513; Emilian Avrămescu – 0724239879

PARTENERI AI COALIŢIEI NAŢIONALE PENTRU STATUL DE DREPT

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
www.fsli.ro

Academia de Advocacy
www.advocacy.ro

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind
www.mediasind.ro

 

Strategia Nationala de Aparare a Tarii reprezinta un risc la adresa democratiei

Strategia Nationala de Aparare a Tarii reprezinta un risc la adresa democratiei

Organizatiile semnatare resping si condamna concluziile integrate in Strategia Nationala de Aparare a Tarii, conform carora presa reprezinta o vulnerabilitate la adresa securitatii nationale. Strategia a fost initiata de Presedintia Romaniei, adoptata de CSAT si inaintata astazi, 23 iunie 2010, Parlamentului.

Conform Strategiei Nationale de Aparare, “fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora, presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului reprezintă o (…) vulnerabilitate a statului roman”.

Reamintim Presedintelui Romaniei si CSAT ca rolul presei intr-o societate democratica este acela de a informa publicul in legatura cu chestiuni de interes public. Atunci cand jurnalistii informeaza publicul, exista si riscul ca institutii ale statului sa fie criticate. Riscul ca jurnalistii sa se insele si sa “raspandeasca informatii false” este un risc asumat in orice democratie in virtutea respectarii dreptului la libertatea cuvantului. Este responsabilitatea presei sa transmita informatii si este dreptul publicului sa le primeasca si sa le evalueze. Politicienii si functionarii publici au o posibilitatea sa contracareze orice informatii eronate transmise de presa.

Documentul adoptat de CSAT nu contine si nici nu face trimitere la niciun fel de dovezi in legatura cu posibile “campanii de presă la comandă”. Acelasi lucru este valabil si pentru afirmatia potrivit careia exista “presiuni exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului”. Din acest punct de vedere Strategia Nationala de Aparare generalizeaza abuziv situatii pe care le presupune a fi reale, iar prin acest fapt calomniaza presa in ansamblul ei.

Acest document oficial, care contine enunturi superficiale si acuzatii importiva presei in ansamblul ei, constituie o amenintare severa la adresa libertatii cuvantului, prin faptul ca el poate fundamenta initiative legislative menite sa desfiinteze orice afirmatie critica la adresa inistitutiilor statului. De aceea condamnam afirmatiile din Strategia CSAT si facem un apel la Parlamentul Romaniei sa aduca modificarile necesare acestui document, eliminind referirile la vulnerablitatea pe care o reprezinta critica de presa.

ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociatia Patronala a Editorilor Locali

Conventia Organizatiilor de Media

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind

Patronatul Presei din Romania Romedia

Centrul pentru Resurse Juridice

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind (FRJ) | www.mediasind.ro
+40 21.207.61.89; +40 372.15.01.89 |  Fax: +40 372 87 10 86

Piata Presei Libere nr.1, Casa Presei, intrarea B1, etaj 1, camera 34, sector 1, Bucuresti, cod postal 013701

Citeste la Dreapta!

Citeste http://AliantaDreptei.wordpress.com

Criza din mass-media – Update 22.02.2010

Comunicat de presa

In legatura cu materialele aparute in presa scrisa despre posibila renegociere a contractului colectiv de munca la nivel de ramura mass-media, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale accentueaza faptul ca nu este abilitat în nici un fel să se implice în negocierea sau modificarea unor clauze ale contractului colectiv de muncă în vigoare, fiind doar depozitarul contractului colectiv de muncă, care reprezintă legea părţilor.
Conform prevederilor art.31,alin.1 din Legea nr.130/1996 republicată, privind contractul colectiv de muncă, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru.
Ca atare, dacă una din părţile semnatare doreşte renegocierea contractului sau ale unor clauze ale acestuia, o poate face numai cu acordul tuturor semnatarilor contractului, respectiv Uniunea Naţională a Patronatului Român (U.N.P.R.), Patronatul Presei Romedia şi MediaSind.
În cazul în care nu se obţine acordul pentru renegocierea contractului colectiv de muncă, acesta îşi produce efectele până la data împlinirii termenului pe durata căruia a fost încheiat.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a fost sesizat în mod oficial de către Patronatul Presei Române şi Patronatul Presei Romedia cu o solicitare privind renegocierea contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii Mass-Media.
 
 
DIRECŢIA POLITICI PUBLICE ŞI COMUNICARE

22 Februarie 2010

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind (FRJ) | www.mediasind.ro
+40 311 00 00 16 |  Fax: +40 372 87 10 86

Piata Presei Libere nr.1, Casa Presei, intrarea B2, etaj 3, camera 330, sector 1, Bucuresti, cod postal 013701

Criza mass-media din România nu justifică atacarea drepturilor muncii

Criza mass-media din România nu justifică atacarea  drepturilor muncii

Jurnaliştii din România nu trebuie făcuţi ţapi ispăşitori pentru criza prin care trece mass-media din ţară, afirmă Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, în urma solicitărilor angajatorilor de a revizui acordul colectiv cu Federaţia Română a Jurnaliştilor (FRJ) MediaSind.

„Actuala criză a mass-media îşi are rădăcinile în lăcomia iresponsabilă a proprietarilor, care au pus profitul mai presus de politicile prin care să poată face faţă condiţiilor dificile”, a declarat secretarul-general al FEJ, Aidan White. „Jurnaliştii şi angajaţii din mass-media nu trebuie să fie obligaţi să îşi sacrifice drepturile muncii sau să fie făcuţi ţapi ispăşitori pentru criză.”

FEJ sprijină federaţia afiliată din Romania – MediaSind, în opoziţia sa faţă de încercările de modificare a acordului colectiv şi de abandonare a măsurilor de protecţie socială care le fuseseră promise jurnaliştilor şi personalului din mass-media.

Joi, Patronatul Presei Române şi Patronatul Presei din România – ROMEDIA au cerut renegocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru mass-media, argumentând prin faptul că actuala criză justifică revizuirea condiţiilor de muncă.

Patronatele din presă au atacat, de asemenea, FRJ MediaSind pentru că au depus plângere împotriva încălcărilor drepturilor angajatilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă, care le-a susţinut cererile ca acordul şi legislaţia naţională a muncii să fie respectate.

„Este revoltător ca un sindicat să fie acuzat de către patronat de hărţuire pentru simplul fapt că apără drepturile membrilor săi”, a spus White. „Această criză va fi soluţionată numai prin negocieri între cele două părţi, într-o atmosferă de cooperare şi prin relaţii industriale sănătoase.”

FEJ susţine că acei patroni de presă care vor să modifice actualul acord colectiv ar trebui mai degrabă să caute soluţii globale şi inovatoare, în loc să submineze, pur şi simplu, standardele sociale şi drepturile profesionale ale jurnaliştilor.

„În întreaga Europă societăţile din mass-media sunt în dificultate, iar sindicatele şi managementul trebuie să se aşeze împreună la masă şi să elaboreze strategii care să ofere soluţii adecvate, fără a se recurge la confruntări”, spune White.

În România, MediaSind s-a alăturat unui Comitet mass-media anti-criză din care fac parte sindicate, unii patroni de presă şi persoane din mediul profesional, care promovează o reflectare mai amplă şi dialogul în legătură cu schimbările care ameninţă să copleşească sectorul mass-media.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi FEJ la numărul +32 2 235 2215.

FEJ reprezintă peste 250.000 de jurnalişti din peste 30 de ţări europene.

COMUNICAT DE PRESĂ
UNPR nu este de acord cu renegocierea salariilor jurnaliştilor      

         Uniunea Naţională a Patronatului Român, în calitate de semnatar al Contractului Colectiv de Muncă pentru ramura mass-media îşi exprimă îngrijorarea cu privire la tentativele de renegociere ale acestui contract propuse de Patronatul Presei Române (PPR).

        UNPR precizează faptul că instituţiile de presă se confruntă cu o criza majoră ca urmare a unui management defectuos şi nu a prevederilor unui contract colectiv de muncă. Dimpotrivă, CCM este garanţia aplicării unor reglementări echitabile atât pentru angajaţi cât şi pentru angajatori.

       În momentul de faţă, presa regională are nevoie, mai mult decât oricând, de sprijin iar UNPR nu se raportează la marile instituţii de presă ci la cei care au ţinut jurnalismul în limitele obiectivităţii şi ale adevărului. Faptul că marile instituţii de presă au probleme financiare este cauzat în primul rând de lipsa de obiectivitate în relatări, subordonarea politică şi de încălcarea constantă a reglementărilor legale privind salarizarea. 

      „UNPR susţine o presă curată, morală şi independentă. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea CCM pentru ramura mass-media. Atâta timp t unii jurnalişti vor caştiga 200 de euro/luna iar alţii 20.000 euro/lună în aceeaşi perioadă de criză, credem că statutul inechitabil al presei este dat tocmai de cei care contestă acum normele de salarizare” a declarat Marian Petre Miluţ, preşedintele UNPR.

     Managerii din presă trec prin aceeaşi perioadă de recesiune ca şi cei din alte domenii de activitate. Credem că intenţia de a renegocia salariile minime pentru jurnalişti este una dintre cele mai neproductive alegeri pe care le pot face instituţiile de presă. „Nu putem adopta măsuri precum tăierea drepturilor minime ale jurnaliştilor. UNPR susţine ideea profesionalizării mediului jurnalistic precum şi îmbunătăţirea managementului instituţiilor de presă prin scăderea salariilor unor analişti înregimentaţi politic” a mai precizat Marian Petre Miluţ.

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind (FRJ) | www.mediasind.ro

CAMPANIA “SALVAŢI PRESA!”

CAMPANIA “SALVAŢI PRESA!

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind împreună cu Patronatul Presei din România ROMEDIA au demarat Campania “Salvaţi presa!”, acţiune de conştientizare a guvernanţilor pentru respectarea Constituţiei României care garantează libertatea cetăţeanului de a fi corect informat. Prima etapă a acestei campanii a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, în Râmnicu Vâlcea unde, delegaţiile FRJ MediaSind (condusă de Cristi Godinac, preşedinte Gabriel Grosu, secretar general) şi a PPR ROMEDIA (condusă de Teodor Vasiliu, preşedinte şi de Romeo Popescu, vicepreşedinte) s-au întâlnit cu reprezentanţi ai trusturilor de presă locale pentru a dezbate împreună problemele cu care se confruntă jurnaliştii, în această perioada de criză economică. Din partea instituţiilor de media vâlcene au participat Magda Popescu, secretar general de redacţie, Alexandra Dumitru, Olivia Pîrvu – Vocea Vâlcii, Dana Dedescu, Adi Stroescu – Info Plus, Nicoleta Chera – Jurnal Vâlcean, Amalia Constantinescu – VTV, Alexandru Diamant – redactor şef Vocea Romilor Public TV, Mariana Sima – TV Vâlcea 1, Eduard Dulăcioiu – Arena Vâlceană, Gabriela Bercea –  redactor şef Viaţa Vâlcii, Sebastian Cîrciu – Curierul de Vâlcea, Liviu Popescu – Agenţia Naţională de Presă Agerpres.

Supravieţuirea meseriei de journalist

 

Teodor Vasiliu, preşedintele Patronatului Presei din România ROMEDIA, a declarat că există în derulare proiecte importante care vizează sprijinirea presei româneşti. “O presă liberă din punct de vedere financiar este şi liberă din punct de vedere editorial. O presă care este sprijinită din punct de vedere financiar este şi mai liberă din punct de vedere editorial. O presă care este sprijinită din punct de vedere financiar este mai vulnerabilă, atacabilă, constrânsă… Paşii cei mai importanţi sunt făcuţi. Nu ne rămâne decât să luăm pas cu pas toată România să ni se alăture şi asociaţiile sindicale şi asociaţiile profesionale, în sensul de a putea merge la Guvern şi la Uniunea Europeană cât de repede, în două-trei luni, pentru a obţine anumite facilităţi…Pentru presă există un mare pericol. Trebuie să obţinem de la Guvernul Român prin Uniunea Europeană facilităţi care ne-ar ajuta să supravieţuim şi, de ce nu, să ducă şi gazetarii noştri o viaţă decentă… Există o luptă a puterii politice. Ea s-a născut odată cu presa, pentru a ne trece în plan secund pe noi cei care zicem că suntem a patra putere… Rostul nostru este să vă mobilizăm pentru supravieţuirea meseriei de jurnalist”.

“Liberatea de exprimare în pericol”  

 Cristi Godinac, preşedintele Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind a declarat că libertatea de exprimare se află în pericol. “Pentru susţinerea democraţiei este nevoie de o decizie politică. Sprijinul necesar constă în simplificarea procedurii fiscalităţii, în acordarea de facilităţi pentru exercitarea profesiei de jurnalist, în ajutorul de care au nevoie distribuitorii de presă. În lipsa acestor măsuri, din nefericire, cea care va fi eliminată va fi presa independentă, iar accesul publicului la informaţie obiectivă va dispărea. România se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria şi Slovenia unde nu se aplică facilităţi pentru mass-media. În fiecare zi primim din ce în ce mai multe semnale, că numeroşi patroni nu respectă contractul colectiv de muncă la nivel de ramură mass-media, contract pe care l-am semnat împreună cu partenerii noştri sociali şi care are putere de lege în breaslă. Multe publicaţii s-au închis, 4000 de jurnalişti au rămas pe drumuri, iar viitorul presei este sumbru. Soluţia este ca reprezentanţii Guvernului să aprobe aceste măsuri care se aplică pentru mass-media în majoritatea statelor europene. Am demarat deja discuţiile cu reprezentanţii Guvernului şi am prezentat un set de revendicări… dacă nu vor fi soluţionate, atunci este posibil să declanşăm şi acţiuni greviste în breaslă. Federaţia Europeană a Jurnaliştilor va sprijini revendicările noastre în faţa Comisiei Europene şi a Parlamentului European. În acest moment este vital să fim uniţi!”

 Revendicările MediaSind şi ROMEDIA dezbătute şi în Parlamentul European

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind şi Patronatul Presei din România ROMEDIA, solicită Guvernului să demareze în cel mai scurt timp negocierile cu partenerii sociali pentru aplicarea în regim de urgenţă a revendicărilor pentru susţinerea industriei de media, soluţii dezbătute în cadrul audierii publice ce a avut loc la începutul acestei luni, în Parlamentul European de către Intergrupul pentru Media al PE şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor.

1. Subvenţii directe/indirecte pentru toate activităţile din mass-media, aşa cum se acordă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană;

2. Diminuarea TVA-ului  la nivelul celui practicat în Uniunea Europeană pentru activităţile din mass-media, între 0 şi 5%;

3. Plata TVA-ului la încasarea facturii;

4. Aplicarea de facilităţi financiare pentru distribuţia de presă;  reducerea  taxelor şi a chiriilor pentru distribuitorii de presă cu 75% (această facilitate a fost acordată de Guvernul României în perioada 1992 -1996);  norma legislativă să precizeze explicit deductibilitatea cheltuielilor cu retururile din presa scrisă;

5. Instituirea unui tarif maximal privind distribuţia publicaţiilor pentru serviciile prestate de Poşta Română şi de SNCFR;

6. Reacordarea de facilităţi financiare pentru transportul şi cazarea angajaţilor din mass-media aflaţi în delegaţie;

7. Introducerea în Legea nr. 8/2006 a unor norme specifice creaţiei jurnalistice. Modificarea legislaţiei pentru a acorda posibilitatea  juridică Inspecţiei Muncii şi a Comisiei Paritare la nivel de ramură mass-media să verifice şi să aplice sancţiuni instituţiilor de presă care folosesc în mod abuziv Contractele de drepturi de autor;

8. Asigurarea unui mecanism eficient de colectare a taxei pentru serviciile publice radio-tv şi compensarea scutirilor la plata taxei radio-tv. Modificarea prevederilor privind contribuţiile la constituirea fondului cinematografic către CNC conform OUG nr.39/2005; modificarea art.141 alin. 1 lit. o din Codul Fiscal privind TVA-ul fară drept de deducere aferent activităţii de  televiziune pentru SRTV;

9. Modificarea Legii de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES astfel încât angajaţii acestei instituţii să poată beneficia de toate drepturile  prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media;

10. Asigurarea accesului gratuit pentru jurnalişti la bazele de date ale Registrului Comerţului şi a Monitorului Oficial;

11. Înfiinţarea Tribunalelor Muncii şi micşorarea duratei între termenele de judecată acordate în procesele privind litigiile de muncă;

12. Modificarea Legii nr.204/2006 privind fondurile de pensii facultative astfel încât să se permită jurnaliştilor să-şi creeze propriul fond de pensii. De asemenea, micşorarea/eliminarea taxei CAS pentru persoanele care au Contracte de drepturi de autor dar care au aderat deja la un fond de pensii facultative;

13. Reluarea de urgenţă a activităţii  RODIPET, cea mai mare societate de distribuţie de presă din România, plata salariilor restante de 10 luni pentru cei 1.800  de angajaţi şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi de fraudarea societăţii cu peste 40 milioane euro.

Departament comunicare

„MediaSind

Daurel's Blog

Just another WordPress.com weblog

Florin Citu

A look at financial markets and government policies through the eye of a skeptic

La Stegaru'

"Aveţi de apărat onoarea de a fi stegari!", Nicolae Pescaru

ADRIAN NĂSTASE

Pune întrebarea și, împreună, vom găsi răspunsul!

Sociollogica

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Carl Schmitt Studien

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

%d blogeri au apreciat asta: